Loading...

Którą oczyszczalnię wybrać?

Ostatnim etapem inwestycji jest zakup urządzenia. Jest on warunkowany zazwyczaj ceną materiału, która jednak nie zawsze musi być najlepszym argumentem. Internet zapewnia dostęp do wielu kolorowych zdjęć ulotek, które zwracają uwagę na rzeczy mało istotne, a sprawy ważne są pomijane. Parę rzeczy należy jednak dobrze przemyśleć.

Osadnik gnilny z drenażem rozsączającym

Osadnik gnilny z drenażem rozsączającymNajprostszym rozwiązaniem problemu nieczystości na działce jest zastosowanie technologii tradycyjnej złożonej z osadnika gnilnego z drenażem rozsączającym. Nieczystości w procesie fermentacji rozdzielane są mechanicznie na cięższe osady, które opadają na dno i lżejsze substancje takie jak tłuszcze, które pływają na powierzchni komory osadnika. Kolejnym etapem jest oczyszczanie tlenowe w napowietrzanym złożu rozsączającym. Ta bezprądowa technologia zwykle wymaga przeznaczenia znacznej powierzchni działki pod drenaż, czyli odbiornik ścieków oczyszczonych, który po kilkunastu latach ulega kolmatacji i musi być wymieniony na nowy. W trudnych warunkach gruntowo-wodnych musi być budowany w formie kopca nasypowego co znacznie pogarsza walory estetyczne wokół domu. W przypadku, gdy dysponujemy niewielkim terenem pod przydomową oczyszczalnię ścieków można zastosować tunele rozsączające. Są to prefabrykowane komory wykonane z utwardzanego polipropylenu, które w zależności od marki różnią się kształtem i pojemnością. Jest to jednak rozwiązanie droższe od tradycyjnego.

ogzdr

Bardzo ważnym elementem jest zbiornik na osad ( osadnik ). Obecnie produkt ten powinien spełniać wymagania normy PN-EN 12566-1, która określa warunki wytrzymałości i konstrukcji zbiornika. Często jednak produkty, będące w sprzedaży detalicznej, odbiegają jakościowo od badanych w laboratorium. Warto więc zapytać dostawcę o źródło pochodzenia zbiornika oraz warunki jego montażu. Nadmiar nakazów, zakazów w instrukcji montażu może ukrywać cechy produktu „gorszej jakości”. Najczęstszym przypadkiem jest pocienianie ścian zbiornika, co w znaczny sposób wpływa na jego wytrzymałość. W konsekwencji zbiornik w trakcie użytkowania ulega zgnieceniu przez napierający grunt. Niestety w wielu przypadkach sytuacja to następuje dopiero po okresie upływu gwarancji. Dopilnujmy, żeby zakupiony materiał odpowiadała parametrom deklarowanym przez producenta.

Tradycyjne rozwiązanie osadnika gnilnego z wykorzystaniem drenażu rozsączającego jest początkowo najtańszym możliwym sposobem legalnego odprowadzenia ścieków do gruntu. Rozpatrując i przeliczając inwestycję w dłuższym czasie, może się okazać, że atrakcyjna cena systemu to jedyna oszczędność, a zamontowany sprzętbędzie wymagać poniesienia dodatkowych kosztów np. związanych z wymianą zużytego po latach poletka.

Oczyszczalnie biologiczno-mechaniczne

Kolejnym rodzajem przydomowych oczyszczalni ścieków są oczyszczalnie biologiczno-mechaniczne, które działają z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych takich, jak dmuchawy membranowe czy silniki wolnoobrotowe. Rozwiązanie to wiąże się z dodatkowymi kosztami energii, co jednak przekłada się na znaczne zwiększenie dobowej przepustowości urządzenia oraz eliminuje konieczność budowania obszernych poletek rozsączających. Napowietrzanie drobno-pęcherzykowe nieczystości odbywa się poprzez zastosowanie specjalnych dyfuzorów. Technologia ta jest najszerzej stosowaną przez producentów przydomowych oczyszczalni ścieków z uwagi na małą awaryjność, oszczędność energii przy zachowaniu wysokiej efektywności natleniania. Ponadto przy projektowaniu urządzeń, pozwala to na zmniejszenie komory reakcji i tym samym redukcję kosztów produkcji oraz co za tym idzie obniżenie ceny końcowej produktu.

Przydomowe biologiczno-mechaniczne oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania aktualnej zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A1:2009. Ich główną zaletą jest wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń oraz możliwość ponownego wykorzystania wody do celów gospodarczych. Ponadto urządzenia te nie wymagają dodawania regularnie bakterii oraz budowy obszernych powierzchni rozsączający. Ścieki mogą być odprowadzane zarówno do studni chłonnych bądź po uzyskaniu stosownych zezwoleń bezpośrednio do wód powierzchniowych tj. jeziora i rzeki. Warto wspomnieć, że prawidłowo zaprojektowany i wykonany systemy posłuży znacznie dłużej niż przy tradycyjnym rozwiązaniu z osadnikiem gnilnym. Początkowa, teoretycznie wyższa cena przydomowej oczyszczalni ścieków, może okazać się w rzeczywistości niewielka w porównaniu do kosztów, jakie trzeba ponieść przy ponownej budowie systemu drenażowego na zagospodarowanej wcześniej działce. Warto więc przed podjęciem ostatecznej decyzji skontaktować się ze specjalistą, który doradzi i pomoże uniknąć kosztownych błędów oraz zaproponuje optymalne rozwiązanie.


Skontaktuj się z nami

Kontakt z nami

Gdzie nas znaleźć

EKO FIRMA
ul. Boksycka 153A
Kunów, 27-415

Przywitaj się z nami

Email: biuro@ekofirma24.pl
Telefon: 502 709 520
Kontakt

EKO FIRMA Przemysław Gruszka
ul. Boksycka 153A
27-415 Kunów
woj. świętokrzyskie

Tel. 502 709 520
Email: biuro@ekofirma24.pl