Loading...

O czym pamiętać przed budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Dobór technologii przydomowej oczyszczalni ścieków jest uzależniony od kilku czynników, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o jej kupnie. Zachęcamy Państwa do skorzystania z pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Może to pomóc uniknąć w przyszłości nieoczekiwanych sytuacji i niepotrzebnych wydatków bądź zaoszczędzić czas przy załatwianiu spraw urzędowych.

Z początku należy się upewnić, że nasza działka nie znajduję się na terenach objętych siecią kanalizacyjną bądź planami jej budowy, gdyż zwykle wyklucza to możliwość instalacji POŚ. Jest to jednak decyzja uzależniona od przepisów lokalnych Urzędu Gminy bądź jeśli występuje, planu zagospodarowania przestrzennego. schemat ułożenia przydomowe oczyszczalni sciekow

Schemat usytuowania przydomowej oczyszczalni na działceKolejnym etapem jest określenie warunków gruntowo-wodnych na naszej działce. Posiadanie odpowiedniej opinii, wystawionej przez uprawnionego geologa jest często wymaganym dokumentem i załącznikiem do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków w Starostwie Powiatowym. Ponadto pozwoli dokładnie określić parametry przepuszczalności gruntów, co jest najważniejszą rzeczą przy doborze technologii zarówno oczyszczania, jak i odprowadzania ścieków do gruntu. W skrajnych przypadkach, może być podstawą roszczeń i ewentualnych odszkodowań przed sądem. Z kolei przy wprowadzaniu ścieków oczyszczonych do wód ( np. rzeki, jeziora ) należy sporządzić operat wodno-prawny oraz uzyskać pozwolenie.

Rozmieszczenie poszczególnych elementów POŚ musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. nr 137, poz. 984)[1].

Przede wszystkim należy:

  • pamiętać o min. odległość zbiorników szczelnych od ujęcia wody pitnej - musi wynosić 15m. Warunek ten dotyczy studni wody wykorzystywanej do celów spożywczych mieszkańców a nie gospodarczych.
  • pamiętać o min. odległość odbiornika ścieków ( np. drenażu, studni chłonnych ) od ujęcia wody pitnej - musi wynosić 30m. Warunek ten dotyczy studni wody wykorzystywanej do celów spożywczych mieszkańców a nie gospodarczych.
  • bezwzględnie zachować odległość 2m zbiornika od granicy działki ( nie od płotu, gdyż często jego umiejscowienie jest przedmiotem sporów sąsiedzkich)
  • unikać umiejscowienia wszystkich elementów oczyszczalni w pobliżu drzew o silnie rozbudowanym i inwazyjnym systemie korzeniowym np. orzech włoski.

Skontaktuj się z nami

Kontakt z nami

Gdzie nas znaleźć

EKO FIRMA
ul. Boksycka 153A
Kunów, 27-415

Przywitaj się z nami

Email: biuro@ekofirma24.pl
Telefon: 502 709 520
Kontakt

EKO FIRMA Przemysław Gruszka
ul. Boksycka 153A
27-415 Kunów
woj. świętokrzyskie

Tel. 502 709 520
Email: biuro@ekofirma24.pl