Loading...

Oczyszczalnia Ecoverde

Oczyszczalnia hydrofitowa ECOVERDE

Firma HOME & SERVICE w 2013 roku rozpoczęła współpracę z Biurem Opracowań Inżynierskich ECOVERDE,które wdraża Programy budowy oczyszczalni przydomowych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich opartych w większości o technologię oczyszczalni hydrofitowych (roślinno-stawowych), opracowanej i opatentowanej przez dr hab. inż Wojciecha Halickiego, prof. UKSW. Technologia oczyszczalni roślinno-stawowych opiera się o procesy mechaniczne i fizyczno-chemiczne, zachodzących w 4 elementach, z których składa się oczyszczalnia: Osadnik przepływowy, Przepompownia, Filtr roślinny, Złoże korzeniowe.
Podstawowa zasada oczyszczania w niniejszym systemie polega na wykorzystaniu ogromnej naturalnej siły tkwiącej w gruncie, zasiedlonym przez liczne organizmy glebowe, przystosowane do rozkładu zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Dlatego też zasadniczy proces oczyszczania odbywa się w filtrze roślinnym oraz w gruntowej warstwie filtracyjnej denitryfikacyjnego złoża korzeniowego. Za sam proces oczyszczania ścieków odpowiedzialne są przede wszystkim bakterie, które rozwijają się w gruncie, jednak w utrzymaniu odpowiednich warunków dla bakterii bardzo ważną rolę pełnią rośliny oraz drobne organizmy zwierzęce. Proces biologicznego oczyszczania ścieków wspierany jest procesami fizycznymi oraz chemicznymi zachodzącymi równocześnie w gruncie filtra roślinnego oraz złoża korzeniowego. Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne sprawiają, iż stopień redukcji zanieczyszczeń w naszych oczyszczalniach jest znacznie większy, niż wymagają tego przepisy, jest to istotne ze względu na ochronę lokalnych wód gruntowych.

Cena: do uzgodnienia


Skontaktuj się z nami

Kontakt z nami

Gdzie nas znaleźć

EKO FIRMA
ul. Boksycka 153A
Kunów, 27-415

Przywitaj się z nami

Email: biuro@ekofirma24.pl
Telefon: 502 709 520
Kontakt

EKO FIRMA Przemysław Gruszka
ul. Boksycka 153A
27-415 Kunów
woj. świętokrzyskie

Tel. 502 709 520
Email: biuro@ekofirma24.pl