Loading...

Oczyszczalnia ROTH Twinblock

Oczyszczalnia SBR

W naszym asortymencie znajduje się biologiczna oczyszczalnia hybrydowa Micro-Step TWINBLOC wykonana metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem. Została wyprodukowana z polietylenu o dużej gęstości PE-HD. Funkcjonalność tego urządzenia opiera się na osadzie czynnym oraz złożu nieruchomym. Cały proces technologiczny odbywa się w reaktorze SBR, który charakteryzuje bardzo dobre przystosowanie do nierównomiernych zrzutów ścieków.

Oczyszczalnia SBR wyróżnia się przede wszystkim wydajnością w działaniu. Dzięki innowacyjnym technologiom zastosowanym przy produkcji tego urządzenia, całość działa sprawnie i niezawodnie. W efekcie nasi Klienci mogą cieszyć się skutecznym i zarazem niedrogim odprowadzaniem nieczystości płynnych.

Opis urządzenia:

Oczyszczalnia SBR składa się z 3 komór:

a) wstępnego oczyszczania:

W pierwszej komorze zachodzi proces oddzielania substancji osadzających się od pozostałych ścieków. Przy pomocy podnośnika pneumatycznego ścieki zostają wprowadzane równomiernie do komory biologicznego oczyszczania.

b) biologicznego oczyszczania:

Ścieki poddawane są cyklicznemu natlenianiu poprzez napowietrzacz rurowy znajdujący się na dnie zbiornika co sprzyja wytwarzaniu się mikroorganizmów. Dodatkową powierzchnię do porastania mikroorganizmów stanowią wielkopowierzchniowe płaszczyzny wykonane z tworzywa sztucznego tzw. złoże nieruchome. Podnośnik pneumatyczny zainstalowany w komorze oczyszczalnia biologicznego, za pomocą dmuchawy membranowej cofa zbędny osad z powrotem do komory wstępnego oczyszczania. Ścieki poprzez rurę zanurzeniową przedostają się swobodnym przepływem do komory wtórnego oczyszczania.

c) wtórnego oczyszczania:

W procesie oczyszczania wtórnego zachodzi sedymentacja biomasy. Brak napowietrzania skutkuje możliwością osadzania się substancji na dnie zbiornika. Oczyszczone ścieki zostają odprowadzone rurą separacyjną. Natomiast pozostała w nadmiarze biomasa kilka razy w tygodniu recyrkuluje do komory oczyszczania wstępnego.

Tak oczyszczone ścieki mogą zostać odprowadzone zarówno do gruntu( poprzez np. drenaż rozsączający lub studnię chłonna), bądź do wód powierzchniowych (np. rzeki, jeziora).

Rodzaje:

a) 4-6 mieszkańców:

Zbiornik TWINBLOC 5000 l. W tym zbiorniku wszystkie komory są od siebie odseparowane przy użyciu ścian oddzielających.

b) 8-12 mieszkańców:

Dwa zbiorniki TWINBLOC 5000 l. Pierwszy zbiornik pozbawiony ścian pełni funkcję obszaru wstępnego oczyszczania ścieków. W drugim zbiorniku zachodzi proces biologicznego oraz wtórnego oczyszczania ścieków.

Cena: do uzgodnienia

Zdjęcia podczas wykonywanych prac:


Skontaktuj się z nami

Kontakt z nami

Gdzie nas znaleźć

EKO FIRMA
ul. Boksycka 153A
Kunów, 27-415

Przywitaj się z nami

Email: biuro@ekofirma24.pl
Telefon: 502 709 520
Kontakt

EKO FIRMA Przemysław Gruszka
ul. Boksycka 153A
27-415 Kunów
woj. świętokrzyskie

Tel. 502 709 520
Email: biuro@ekofirma24.pl