Loading...

Zasady eksploatacji oczyszczalni

Przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji biologicznych oraz biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków jest podstawową zasadą ich użytkowania. W sieci znajduje się wiele ogłoszeń, promujących produkt jako najlepszy z uwagi na jego bezobsługową pracę. Nic bardziej mylnego. Promowanie produktu takimi metodami, traktować należy jako działanie w celu osiągnięcia jedynie korzyści materialnych. Wprowadzanie w błąd potencjalnego nabywcę często prowadzi do uszkodzenia produktu i utraty gwarancji produktu. Zalecamy więc przed rozpoczęciem korzystania z przydomowej oczyszczalni zapoznać się ze szczegółową instrukcją obsługi urządzenia wydaną przez Producenta. Każdy bowiem ma prawo wprowadzić indywidualne wymagania jakie należy spełnić w trakcie jej eksploatacji.

Przygotowanie i opracowanie planu konserwacji pozwala na uniknięcie niespodziewanego unieruchomienia urządzenia i jego kosztownych napraw. Zmniejsza do minimum zakres prac konserwatorskich oraz pozwala na osiągnięcie poprawnego i niezawodnego działania. W przypadku powstania stanu awaryjnego, należy ustalić przyczynę i postępować zgodnie z instrukcją obsługi. W przypadku problemów z ustaleniem przyczyny, należy niezwłocznie powiadomić serwis producenta lub firmy wykonującej montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.Dokumentację eksploatacyjną należy prowadzić na bieżąco, wpisując wszystkie dokonywane czynności obsługowe, przeglądy, dostrzeżone usterki i sposoby ich usunięcia (ich data i godzina).

Najważniejszą rzeczą, którą należy dopilnować, okresowe usuwanie osadów ernie gromadzących się w osadnikach urządzeń. W zależności od wielkości i technologii POŚ, okres ten może wynosić od 1-ego do 2-uch razy w roku. Szczegółowe terminy nigdy nie są podawane nawet przez producenta. Uzależnione bowiem są od wielu czynników takich jak: ilość mieszkańców korzystających z instalacji, ilości produkowanych ścieków, a nawet ich składu. Nie powinno się jednak przekraczać dopuszczalnych poziomów osadu w zbiorniku oczyszczalni, który okresowo powinien być kontrolowany.

Warto więc przy wyborze systemu kierować się wielkością osadnika. Pozwoli to na wydłużenie terminu usuwania nieczystości, a tym samym na obniżenie kosztów eksploatacji. Zaniedbanie powyższych czynności często prowadzi do zapychania systemu odprowadzenia ścieków co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia bardzo drogich napraw, a nawet wymiany drenażu.

Ponadto należy pamiętać, że zabrania się wrzucania do kanalizacji w mieszkaniach i bezpośrednio do zbiorników części stałych i części ciężko rozkładalnych takich jak: np. wyrobów włóknistych, prezerwatyw, niedopałków papierosów, opakowań wszelkiego rodzaju, grubych, ostrych cząstek , jak np. kawałki rozbitego szkła, drutu itp., odpadów kuchennych (np. kości, obierki), wosków i żywic, farb i rozpuszczalników, produktów ropopochodnych, pestycydów, substancji toksycznych, wszelkich, trudno rozkładających się przedmiotów. Stosowanie środków czystości takich jak proszki do prania, płyn do mycia naczyń nie powoduje zaburzenia pracy pod warunkiem regularnego dopływu świeżych ścieków.

Jednak poza wszelkimi warunkami stawianymi użytkownikowi przez Producenta eksploatacja oczyszczalni powinna być intuicyjna i jak najmniej uciążliwa. Należy unikać rozwiązań prototypowych i niesprawdzonych. Korzystać z porad doświadczonych i zaufanych firm. Zalecamy zawarcie umowy z profesjonalnym partnerem trudniącym się zagadnieniami związanymi z budową i obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pozytywne działanie biopreparatów

Biopreparaty wpływają na zmniejszenie objętości nieczystości w wyniku rozdzielenia się osadów od płynu. W ściekach przetworzonych przy użyciu biopreparatów ilość szkodliwych związków jest od 60 do 90% mniejsza, niż w tych, nie poddanych takiemu procesowi. Podczyszczone w ten sposób ścieki nie wydzielają nieprzyjemnej woni a cena wywozu nieczystości jest niższa nawet o 30%. Biopreparaty działają również korzystnie na instalację kanalizacyjną - udrażniają przewody i przeciwdziałają ich zarastaniu. Dlatego należy pamiętać, że jedynie stosowanie biopreparatów gwarantuje właściwą eksploatację i przyczynia się do lepszego funkcjonowania instalacji.

Poniżej przedstawiono konsekwencje braku prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni:

Zapchanie pompy

Zapchanie pompy

Zapchany odbiornik

Zapchany odbiornik

Nadmiar osadu

Nadmiar osadu


Skontaktuj się z nami

Kontakt z nami

Gdzie nas znaleźć

EKO FIRMA
ul. Boksycka 153A
Kunów, 27-415

Przywitaj się z nami

Email: biuro@ekofirma24.pl
Telefon: 502 709 520
Kontakt

EKO FIRMA Przemysław Gruszka
ul. Boksycka 153A
27-415 Kunów
woj. świętokrzyskie

Tel. 502 709 520
Email: biuro@ekofirma24.pl